Vi støtter forskningen imod sygdommen Alzheimers

ENSOMHED - TIL KAMP MOD TABUET ALZHEIMERS.

Der er utrolig meget fokus på ensomhed i medierne for tiden. Nogen som er ramt af ensomhed, er f.eks. Alzheimers / demens ramte og deres pårørende.

Macrodot vil gøre en forskel, - derfor har vi hele Juni 2015 kørt en kampagne på vores Kampagne Beachflag hvor vi støttede med 5% af omsætningen. 

SÅ ET STORT TAK TIL DIG OGSÅ

 

 

GØR EN FORSKEL

Alzheimerforeningen arbejder for at bekæmpe demenssygdomme samt for at forbedre vilkårene for demente og deres pårørende. Vi støtter forskning i Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Vi støtter og hjælper mennesker med en demenssygdom og deres pårørende med rådgivning, uddannelse og aflastning. Vi oplyser og informerer om livet med demens. Når du støtter Alzheimerforeningen er dit bidrag med til at bakke op om disse sager.

Futbalove Dresy