Info om personvernforordningen

Den 25. mai 2018 trådte de nye reglene i Personvernforordningen i kraft. Det har vi naturligvis tatt stilling til og det kan du lese mer om på denne siden.

Macrodot A/S har rett til å behandle og lagre personopplysninger, inkludert navn, kontaktinformasjon og hvilke produkter som er kjøpt gjennom nettbutikken.

Formålet med registreringen og behandlingen av disse opplysningene, er å oppfylle Macrodot A/S' forpliktelser, herunder for eksempel administrasjon av kunderelasjoner samt betalingstransaksjoner for å analysere og forbedre produktene og/eller for å sende informasjon om leverandørens produkter, tjenester og arrangementer.

Jeg har blitt gjort kjent med at det kan benyttes eksterne IT-leverandører, som drifter databasen der opplysningene mine samles og lagres.

På denne bakgrunn samtykker jeg i at Macrodot A/S kan lagre disse innsamlede opplysningene og at disse opplysningene hermed kan knyttes til en identifiserbar person og blir omfattet av beskyttelsesreglene i personvernforordningen.

Personvernlovgivningen gjelder for lagring av opplysningene mine.

Jeg er gjort kjent med at jeg alltid kan få innsikt i de opplysningene som Macrodot A/S oppbevarer om meg, samt at jeg kan tilbakekalle samtykket helt eller delvis ved å rette en direkte henvendelse til Macrodot A/S. Jeg har også blitt gjort kjent med at jeg kan kreve at feil i de innhentede opplysningene blir rettet og slettet hvis lovgivningens vilkår for dette er oppfylt.

Det henvises forøvrig til Macrodot A/S' salgs- og leveringsbetingelser her

Dataansvarlig:

Macrodot A/S

Jeppe Skovgaards Vej 40, DK-6800 Varde

Sean Jápelt Holm

Sean@macrodot.dk

Tlf. nr.: +45 70 27 00 88

 sett
 farger
 på

Bransjens
bakmann
- Vi står alltid bak deg.

fang
oss
her